EnerSys CM Oy osaamista lämpöpumppuhankkeisiin 30 v kokemuksella

 

Vakiopalvelumme

sovitetaan nimestään huolimatta aina sekä sisällöltään että laajuudeltaan asiakkaan ja kohteen tarpeisiin.
Vakiintunutta on ainoastaan menetelmät, joita käyttäen analyysit tehdään, esimerkkinä vuosien kuluessa kehitetyt omat laskenta- ja analyysityökalut.  Seuraavassa esimerkkejä:

 • Potentiaaliselvitykset/esitarkastelut, usein hyvin kevyt pikatarkastelu tarkoituksena muodostaa ensikäsitys kohteen toteutettavuudesta ja säästöpotentiaalista perustuen saatavissa olevaan tietoon (käymättä kohteella). Laajuus yleensä vastaten 0,5 - 2 päivän työtä     
 •  Esiselvitykset uudis- ja saneerauskohteisiin, joiden kautta saadaan jo suhteellisen selkeä näkemys investoinnin toteutettavuudesta, kustannustasosta ja kannattavuusnäkymästä. Malliesimerkki palvelusta, jonka avulla suhteellisen pienellä panostuksella voidaan löytää paras tapa investoida ja välttää suuret riskit ja epäonnistumiset. Laajuus yleensä vastaten 2 - 10 päivän työtä
 • Jatkoselvitykset hankeperustan varmentamiseksi - jos esiselvitys johtaa jatkotoimenpiteisiin, voimme tarjota erilaisia tuotteistettuja palveluita hankeperustan varmistamiseksi ja hankkeen eteenpäin viemiseksi, tällaisia ovat esimerkiksi:


 • Tarkemmat lämmönlähdeselvitykset, joissa selvitetään kaikki saatavissa olevat lämmönlähteet sisältäen myös geoenergiakentät niihin liittyvine lämmönvastemittauksineen (itse kenttäosuus/TRT-testi hankitaan yhteistyökumppaneilta).
 • Syvällisemmät talousanalyysit, elinkaarilaskelmat
 • Riskianalyysit ja riskinhallintasuunnitelmat (tähän liittyy tyypillisesti myös energiasimulaation epävarmuuden aiheuttamien riskien hallinta)
 • Avustaminen geoenergiakentän tai vesistö/maaputkiston lupaprosessien hoitamisessa
 • Varsinkin suurissa hankkeissa tehdään seuraavana vaiheena koko järjestelmän kattava esisuunnittelu, joka käsittää kaikki edellä mainitut vaiheet + itse laitoksen esisuunnittelun. Tämä vastaa rakennushankkeen luonnossuunnitteluvaihetta, jonka jälkeen voidaan siirtyä toteutussuunnitteluvaiheeseen.

 

 • Olemassa olevien kohteiden toimivuusanalyysit ja korjausselvitykset - epätyydyttävästi toimivien maalämpöjärjestelmien määrä on kasvanut järjestelmien yleistymisen myötä ja samalla myös tähän liittyvien asiantuntijapalveluiden tarve. Olemme kehittäneet usean pilot-kohteen pohjalta kolmivaiheisen toimintamallin:

 


 1. Diagnoosivaihe, ts. ongelmien syiden selvittäminen
 2. Korjausehdotuksen laadinta (mitä kannattaa korjata, missä järjestyksessä, millä tavalla)
 3. Korjaussuunnittelu ja toimeenpano (käytämme korjaussuunnittelussa yhteistyökumppanien apua)
 • Toimivuusanalyysi on toki mahdollista tehdä mihin tahansa kohteeseen varmistamaan, että järjestelmä toimii suunnitellulla tavalla ja vastaa suoritusarvoiltaan toimittajan ilmoituksia.

   

 • Koulutuspalvelut, olemme pitäneet luentoja ja koulutuksia mm. seuraaville koulutusorganisaatioille: Aalto-yliopisto, Adato, AEL, Suomen Kylmäyhdistys ry., Suomen LVI-liitto ry SuLVI, ammattikorkeakoulut jne. Tämän lisäksi olemme järjestäneet yrityksille räätälöityjä koulutuspaketteja. Koulutusmateriaalimme kattaa koko lämpöpumppualan lukuunottamatta asentaja- ja huoltokoulutusta.