EnerSys CM Oy osaamista lämpöpumppuhankkeisiin 30 v kokemuksella

 

Hankesuunnitteluvaihe

pääkonsultoinnin tarkoituksena on tuoda energiainvestointia edeltävään hankekehitys- ja suunnitteluvaiheeseen kokemusta ja asiantuntemusta jonka tavoitteena on

 • löytää kohteeseen paras kokonaisratkaisu ja
 • varmistaa hankkeen onnistuminen

Investointi voi liittyä joko uudiskohteeseen tai yhtä hyvin olemassa olevan kohteen kehittämiseen tai korjaamiseen.
Huomattakoon, että joskus selvitysten tuloksena on todettu, että tässä vaiheessa ei kannata investoida mitään, jolloin asiakas on säästänyt rahansa jättämällä tekemättä investoinnin, joka ei ole siinä tilanteessa järkevä.

Käytännön työn sisältö määritellään täysin asiakkaan ja hankkeen tarpeiden perusteella:

 • Uudiskohteissa lähtökohdat hyvän kokonaisjärjestelmän aikaan saamiselle ovat usein parhaat, koska lähes kaikkiin asioihin on mahdollista vaikuttaa. Esiselvityksen (ks. välilehti VAKIOPALVELUT) avulla haetaan ensin paras kokonaisratkaisu. Tämän jälkeen voidaan laatia esisuunnitelma, jossa haetaan eri päätoiminnoille järkevimmät toteutustavat ja sijoituspaikat - tämä kannattaa lähes aina tehdä yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa, päätoimintojen sijoituksessahan avainasemassa on arkkitehti, joka parhaiten hallitsee kokonaisuuden.
 • Olemassa olevissa kohteissa selvitystyön lähtökohtana on aina kohteen erityisvaatimukset (esim. normaalista poikkeavat lämpötilatasot) ja rajoitukset (teknisten tilojen/tontin riittävyys). Lisäksi saattaa olla erilaisia ongelmia ja kehitystarpeita, jotka vaikuttavat työn suuntaamiseen.

Kun hyvä ratkaisu on löytynyt ja sen toteutettavuus on varmistettu jatkoselvityksin (lisätietoa välilehdellä VAKIOPALVELUT, palvelut hankeperustan varmentamiseksi), investointipäätös on mahdollista tehdä varmalla pohjalla - toteutettavuus, investointiarvio, kannattavuus ja riskit on selvitetty. Tämän jälkeen on aika siirtyä toteutusvaiheeseen

Toteutusvaihe

pääkonsultoinnin tehtävänä on varmistaa hankkeen toteutuksen onnistuminen, jotta näitä heikkoja lenkkejä ei pääsisi muodostumaan mihinkään toteutusketjun vaiheeseen. Kaikkein tärkein rooli on suunnittelulla ja hankinnalla. Suomessa ei valitettavasti ole saatavissa suunnittelijatason erikoiskoulutusta lämpöpumppujärjestelmien suunnitteluun, jolloin suunnittelijoina toimivat usein tavalliset LVI-suunnittelijat, jotka kyllä hallitsevat omat asiansa, mutta kokemus lämpöpumppujärjestelmistä on yleensä hyvin suppea. Voimme tarjota avuksi tähän tilanteeseen esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • Riskianalyysit ja riskinhallintasuunnitelman laadinta -> riskit ja heikot lenkit otetaan hallintaan
 • Esi/pääsuunnitelman laadinta, jonka perusteella ammattitaitoiset LVISA-suunnittelijat pystyvät laatimaan varsinaisen toteutustason suunnitelmat
 • Suunnittelun ohjausta eli tuomme lämpöpumppujärjestelmien (ml. lämmönlähteet) erikoisosaamisen suunnitteluprosessiin ohjaamalla ja valvomalla suunnittelijoiden työtä
 • Suunnitelmien tarkastukset ja auditoinnit - tätä olemme tehneet paljon, mutta on muistettava että perusteiltaan väärin tai epäoptimaalisesti laaditusta suunnitelmasta ei saa tarkastamallakaan ensiluokkaista - tarkastuksessa havaitaan lähinnä selvät virheet ja puutteet
 • Hankintakonsultointi, voimme hoitaa erityishankintojen kilpailutuksen ja laatia tietyissä tapauksissa jopa hankintamäärittelyt (esim. lämpöpumppuyksiköt, lämpökaivourakat).

Tuotanto/käyttövaihe

Hyväkään järjestelmä ei tuota säästöjä, jos sitä ei ole viritetty toimimaan optimaalisesti taikka käytetä oikein. Pystymme tarjoamaan tähän tarpeeseen seuraavanlaisia apuja:

 • Järjestelmien toimivuuden analysointi - varsinainen käyttöönotto kuuluu aina järjestelmän suunnittelijalle ja toimittajalle, mutta voimme selvittää, onko tämä työ tehty asianmukaisesti ja toimiiko laitos optimaalisesti
 • Käytön seuranta- ja tukipalvelut - olemme tehneet käytön seurantaa vuosien mittaan noin 20 suureen lämpöpumppujärjestelmään. Palvelun tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmä toimii ja sitä käytetään optimaaliseslla tavalla ja toisaalta raportoida käyttötulokset ja syntyneet säästöt asiakkaalle kuukausittain.