EnerSys CM Oy osaamista lämpöpumppuhankkeisiin 30 v kokemuksella

 

Miksi panostus hankekehitysvaiheessa on ehdottoman kannattavaa

Kaikkiin hankkeisiin liittyy asioita, jotka on selvitettävä etukäteen, mutta lämpöpumppuhankkeisiin näitä liittyy yllättävän paljon, mikä selviää asiakkaalle usein vasta jälkikäteen. Onneksi useimmat asiat ovat selvitettävissä etukäteen ja tämä ennakkopanostus on mitä kannattavinta panostusta, seuraavassa muutama peruste:

  • Suurissa hankkeissa on mahdollisuus säästää jopa satoja tuhansia euroja jo investointivaiheessa optimoimalla järjestelmäkonsepti ja rakennuksen päätoimintojen keskinäiset sijoitukset ja toiminnot (esim. lämpökeskukset, kylmäkeskukset, sähköpääkeskus, geoenergiakentät, IV-konehuoneet, vedenjäähdytyskoneet - miten kannattaa sijoittaa ja mitä toimintoja kuhunkin konehuoneeseen ym.)
  • Elinkaarivaiheen säästöpotentiaaliissa puhutaan jo miljoonista euroista, kun kysymyksessä on esimerkiksi suurehko liike- tai palvelurakennus. Sekä kokemusperäisesti että laskennallisesti voidaan osoittaa, että elinkaarikustannusten ero hyvin ja huonosti toteutetun ja toimivan maalämpöjärjestelmän välillä voi olla suurempi kuin järjestelmän alkuinvestointi (ks. kuvagallerian elinkaarikalvo, jonka luvut voimme avat todellisten referenssien kautta). Lämpöpumppujärjestelmässä nimenomaan heikoin lenkki määrää koko systeemin toiminnan (ks. kuvagallerian kalvo). Heikot lenkit voidaan välttää huolellisen ennakkovarautumisen, osaavan suunnittelun ja hankinnan, tarkan valvonnan ja tietoisen riskinhallinnan avulla.
  • Lämpöpumppujärjestelmä, varsinkin suurempi on yllättävän vaativa suunnittelukohde. Kun tähän vielä yhdistyy se, että alan ohjeisto on hyvin puutteellista (Suomen olosuhteissin laadittua kattavaa suunnitteluohjeistoa ei itse asia ole olemassakaan) eikä erikoissuunnittelijoita kouluteta missään, riski epäoptimaalisen tai jopa toimimattoman järjestelmän syntymiseen on suuri. Epäonnistuneita järjestelmiä on kallista ja joskus jopa mahdotonta korjata jälkikäteen ja korjaamalla on saatavissa harvoin aikaan huippujärjestelmää. Kaikki riskit ovat kuitenkin hallittavissa, kun hankkeeseen otetaan mukaan alan erityisosaaminen ja kymmenistä hankkeista kertynyt kokemus.
  • Lisää perusteita sivulla "Tärkeää lisätietoa"

Hyvä järjestelmä ei synny sattumalta, vaan oikealla panostuksella voidaan löytää optimaalisin tapa investoida ja välttää hukkainvestoinnit.